Rundabordssamtal om studenters möjlighet att stanna kvar i regionen

Fre 17 mar 2023 14:38

Forskare från sex europeiska länder samlades på Mittuniversitetet i veckan för att fortsätta arbetet med att söka svar på frågan hur man förhindrar kompetensflykt från universitetsnära områden. I projektet har hittills ett hundratal personer involverats.

Forskarna i ENDORSE
Forskare från Mittuniversitetet, IMC Krems i Österrike, Hochschule Niederrhein i Tyskland, Uniwersytet Lodzki i Polen, Kai Politikon Epistimon i Grekland och Ventspils Augskola i Lettland samlade på campus Östersund. Foto: Pelle Fredriksson.

ERASMUS+projektet ENDORSE har som mål att ta fram koncept som ökar studenters möjlighet och förmåga att bli entreprenörer. Ett av verktygen i arbetet är rundabordssamtal.

Under det senaste halvåret har därför studenter, föreläsare, beslutsfattare och lokala entreprenörer fått dela med sig av sina tankar kring möjligheter och utmaningar i den lokala företagsmiljön när det gäller studenters möjligheter att stanna i regionen efter examen. Sedan den första träffen i Östersund i november har rundabordssamtal genomförts i Krems (Österrike), Lodz (Polen) och Ventspils (Lettland). Fler ska genomföras.

− Rundabordssamtalen samt de pågående samtalen med studenter, akademi, lokala entreprenörer, beslutsfattare och finansieringsorgan är avgörande för projektets framgång. Utan deras bidrag kommer resultatet av projektet inte att kunna gå utöver lärobokskunskap, säger Alina Schoenberg, professor vid IMC Fachhochschule Krems och projektledare för ENDORSE.

Huvudsyftet med samtalen har varit att identifiera universitetets roll när det gäller att främja lokalt företagande och öka dess deltagande i lokal och regional utveckling.

− Resultaten från diskussionerna visade att lokal infrastruktur och lokala incitament är nödvändiga för att göra avlägsna områden mer attraktiva för företagare. Utbildning, praktikplatser och praktiska undervisningskoncept som stöder studenter från affärsidé till registrering av ett företag är nödvändiga för att minska personliga hinder för potentiella unga företagare, säger Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi och entreprenörskap vid Mittuniversitetet och projektkoordinator för Sverige i ENDORSE.

− För att få en mätbar inverkan på den lokala och regionala utvecklingen behöver vi en praktisk strategi för att främja entreprenörskap bland ungdomar: praktisk utbildning och praktisk politik. Universiteten spelar en nyckelroll när det gäller att underlätta inte bara kunskapsöverföringen utan även samarbetet mellan alla berörda parter, säger Alina Schoenberg.

I nästa steg kommer projektpartnerna att utforma undervisningsinnehåll samt politiska koncept och stärka respektive universitets roll som regionala innovationscentra.

− Vi kommer att ta fram digitala och flexibla utbildningsmoduler, inriktade mot olika yrkeskategorier som hjälper till att bygga rätt kompetens hos den enskilde utifrån de behov och förutsättningar som finns i den region där individen verkar, säger Yvonne von Friedrichs.

Projektet pågår från 2022 till 2025 och Mittuniversitetet samverkar med IMC Krems i Österrike, Hochschule Niederrhein i Tyskland, Uniwersytet Lodzki i Polen, Kai Politikon Epistimon i Grekland och Ventspils Augskola i Lettland.

Kontaktperson:

Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi och entreprenörskap vid Mittuniversitetet och projektkoordinator för Sverige i ENDORSE, 070-588 54 19, yvonne.vonfriedrichs@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-17