Att sortera rätt är inte lätt – men ett lyckat designprojekt har kommit en bit på vägen

Tor 20 apr 2023 09:55

Hur gör man det lätt att sopsortera rätt? Den frågan har forskare från Mittuniversitetet försökt att besvara i ett designprojekt tillsammans med Örnsköldsviks kommun.

Montage SVINN
Längst upp till vänster forskaren Anna-Sara Fagerholm. Tillsammans med Örnsköldsviks kommun jobbade forskare och studenter med att göra om miljörum. Bilden är ett montage.

För att svara på frågan har forskarna jobbat med attitydbearbetning och beteendeförändringar, närmare bestämt hur och varför vi ens sorterar avfall.

– I dag hanterar vi skräp som ett ganska tekniskt system, men det är även ett socialt system. Vi människor gör som andra gör, om någon slänger sin påse i en hög i miljörummet så gör andra det också. Men om vi jobbar med design och har ett miljörum som är rent och snyggt så vill vi behålla det så. Likaså behöver miljörum vara inkluderande för så många som möjligt, och här kommer universal design in som ett viktigt perspektiv, säger Anna-Sara Fagerholm, lektor i grafisk design vid institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar utveckling, NDH.

Forskningsprojektet som Anna-Sara Fagerholm varit projektledare för kallas för (S)VINN och avslutas under våren i år.

Designade om ett miljörum

I (S)VINN har forskarna utgått från sophanteringen i bostadsområdet Valla i Örnsköldsvik. I området bor personer från många olika länder och projektgruppen har genomfört intervjuer med boenden och aktörer som hanterar avfall och följt avfallshanteringen på plats. Forskargruppen har designat om ett miljörum, översatt skyltar till flera olika språk och i samarbete med studenter designat kampanjer för unga och barn, allt för att det ska bli lättare att avfallssortera rätt.

– Vi har med hjälp av design jobbat med att förbättra och förenkla möjligheten att sortera och återvinna, konstaterar Anna-Sara Fagerholm.

Örnsköldsviks kommun vill fortsätta samarbetet

Forskningsprojektet har varit så lyckat att Örnsköldsviks kommun bland annat har bett projektgruppen designa skyltmaterial till ytterligare 10 miljörum.

– Projektet har vart intressant och ligger oss varmt om hjärtat då vi arbetar för minskad miljöpåverkan och som ett led i detta även minskade avfallsmängder, men också för att källsorteringen och återvinningen är något som direkt påverkar och påverkas av våra hyresgäster, säger Peter Öberg, fastighetschef på Övikshem och tillägger:

– Vi hoppas att vårt samarbete med Anna-Sara och Mittuniversitetet framöver fortsatt kan utvecklas och att vi kan ha en löpande dialog och uppföljning kring nyheter och resultat som berör avfallsområdet och kanske hitta fler vägar att samverka framöver.

Anna-Sara Fagerholm fortsätter nu med projektet genom att i forskarstudier fokusera mer på hyresgästerna och genom codesign-workshops hitta sätt att utveckla miljörummen så det blir ännu enklare att sortera rätt.

(S)VINN presenteras på Mittlyftet 4 maj 

På Mittlyftet den 4 maj presenteras forskningsprojektet (S)VINN på Campus Sundsvall och digitalt. Mittlyftet är ett event där du får ta del av spännande resultat från våra forskningsprojekt i samarbete med Härnösands, Nordanstigs, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommun. 

Program Mittlyftet 

Här kan du läsa mer om (S)VINN


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-30