Civilingenjörsstudenter löser utmaningar åt företag i regionen

Tor 08 jun 2023 16:22

Idag var det kick-off för årets upplaga av Mittuniversitetets Internship. Från juni till augusti kommer 20 civilingenjörsstudenter lösa utmaningar åt 11 uppdragsgivare i regionen, samtidigt som de läser en distanskurs i Design Thinking på Mittuniversitetet.

tjugo olika porträttbilder på studenter sammansatta till ett kollage
Antagna studenter till Mittuniversitetets Internship 2023

– Det är rolig att det är så bra söktryck till internshipet och att det är så duktiga och ambitiösa studenter som sökt från hela Sverige, säger Kajsa Fridell, projektledare.

Under sommaren jobbar studenterna tillsammans med sina uppdragsgivare för att lösa olika samhällsutmaningar, studenterna får använda den kompetens de givits i utbildningen och företagen får på så sätt in ny kunskap samtidigt som de kan visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare för framtida topprekryteringar.

– Att få följa studenternas resa tillsammans med uppdragsgivarna under sommaren och över tid, det ger energi! Flera av studenterna erbjuds exjobb och senare även anställning hos sina uppdragsgivare, berättar Kajsa.

Studenterna antas på urval av studieresultat samt intervjuer. De antagna studenterna i årets internship representerar fyra olika universitet, däribland Mittuniversitetet.

Bland de deltagande företagen finns Permobil och Sekab som deltar för första gången i år, men också Servanet och Sundsvall Elnät, SPV, Jämtkraft och Övik Energi som även deltagit tidigare år.

Vi passade på att fråga Kajsa vad hon tycker är det bästa med att jobba med internshipet?
– Att få höra studenterna berätta om hur de vuxit in i sin kommande yrkesroll tack vare internshipet, svara Kajsa.

Mittuniversitets Internship pågår mellan 8 juni till och med den 11 augusti. Deltagande företag och uppdrag:

Bolagsverket, ”Det outnyttjade guldet”
Bosch Rexroth, ”Competitor Retrofit Concept – Hägglunds”
Jämtkraft, ”Vad mer kan finnas att hämta i verkningsgrad vattenkraft?”
Mondi Dynäs , bidra till arbetet med att ersätta produkter från icke förnyelsebara råvaror med fiberbaserade produkter?
Permobil, projekt 1, ”Mätmetod för anpassning av rullstolsegenskaper baserat på totalvikt”
Permobil, projekt 2, ”Kommunikationsbussar för styrning av rullstolar”
Permobil projekt 3, ”Integration mellan MyPermobil och Home Assistant”
Region Västernorrland och CGI, ”Tryggare, intelligentare och mer tillgänglig vård 2035!”
SCA, ”Återvinning av näringsämnen ur restströmmar”
Sekab, ”Utvärdering av nya gröna kemikalier”
SPV, ”Automatiserad produktionsuppföljning”
Sundsvall Elnät och Servanet, ”Är du den visionär själen med svart bälte i datatbearbetning och modellering som skapar framtidens tjänster?”
Övik Energi, ”Produkt-/konceptutveckling IoT”

Läs mer om Mittuniversitetets Internship på miun.se/internship

Kontakt: Johanna Hellström, telefon: 010-142 84 28, e-postadress: johanna.hellstrom@miun.se

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-08