Kända namn bland nya hedersdoktorer

Tor 15 jun 2023 07:43

Björn Ferry, Hans Gennerud, Lena Runius Bernström och Jaime Vila blir nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet 2023. De nya hedersdoktorerna promoveras vid Akademisk högtid i Östersund 6 oktober.

Porträttbilder av tre män och en kvinna
Jaime Vila, Lena Runius Bernström, Björn Ferry och Hans Gennerud.

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

– Vi är mycket glada att två framstående representanter för sina respektive områden har tackat ja till sina utnämningar. Även om Björn Ferry och Hans Gennerud har vitt skilda bakgrunder finns gemensamma nämnare, däribland ett starkt samhällsengagemang, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

– Vi är också mycket glada för att Lena Runius Bernström och Jaime Vila, vida erkända och betydande inom sina fält, tackat ja till att bli hedersdoktorer vid vår fakultet. Deras engagemang och kunskap är viktigt att synliggöra och det här är ett sätt att bidra till detta, säger Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Björn Ferry har under en längre tid använt sitt kändisskap för att offentligt driva miljö- och klimatfrågor och beskriver sig som en "ambassadör för hållbarhet och en klimatsmart livsstil". Ferry är OS-guldmedaljör i skidskytte, expertkommentator och entreprenör. Utöver sitt klimatengagemang har han också ett stort intresse för skogsbruk och forskning med koppling till skogen och har publicerat en vetenskaplig artikel om övervintrande fåglar och skogsbrukets påverkan.

Hans Gennerud är en respekterad ledare inom Gullers Grupp och har genom sitt mångåriga, innovativa arbete utvecklat den svenska kommunikationsbranschen. Med djup kunskap om olika branscher och marknadsförutsättningar är han en eftertraktad rådgivare när organisationer vill bygga starka varumärken och uppnå sina kommunikationsmål. Han har varit ordförande i PRECIS, branschföreningen för PR-företag, och är engagerad i forskning och utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, där han bland annat sitter i DEMICOMs referensgrupp.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap

Lena Runius Bernström är sjuksköterska och fd verksamhetschef för Vårdguiden i Region Jämtland Härjedalen. Lena uppmärksammas för sina omfattande och viktiga insatser för att utveckla telefonrådgivning och sjukvårdsupplysningen genom metodutveckling och utbildning. Hon har under lång tid uppvisat en stark drivkraft för att utveckla denna vårdform och att skapa goda förutsättningar för både hjälpsökande och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

Jaime Vila är professor emeritus vid universitetet i Granada, Spanien och uppmärksammas bland annat för sina bidrag i känslopsykologi och psykofysiologi och sitt inflytande på den forskning som för närvarande bedrivs vid Mittuniversitetet. Här kan särskilt betonas hans insatser kring translationell klinisk forskning, med en kombination av grundläggande psykofysiologisk forskning med tillämpade interventioner, inklusive smärta, stress och olika ångestproblem.

Kontaktpersoner kring hedersdoktorerna:

Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, hans-erik.nilsson@miun.se
Anna Olofsson, dekan, fakulteten för humanvetenskap, 070-680 30 32, anna.olofsson@miun.se

Kontaktperson kring Akademisk högtid:

Pär Olausson, ceremonimästare, par.olausson@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19