18 miljoner till forskningsprojekt i Östersund

Tor 05 okt 2023 16:54

Inom ramen för samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet för 2024-2025, omfattande 24 miljoner kronor, har i årets utlysning beviljats 18 miljoner för ett eller tvååriga projekt som startar under 2024.

Campus Östersund fasad hus

– Samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och kommunen bidrar till utveckling både för kommunen och universitet. För att vår forskning ska fortsätta hålla så hög kvalitet och samtidigt utvecklas så är samarbetet med kommunen mycket viktigt för oss. Ofta växer det som görs inom ramen för avtalet sedan till stora forskningsprojekt och bidrar därmed till forskningens och samhällets utveckling på ett större plan, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

– Samverkansavtalet och samarbetet med Mittuniversitetet har gett förutsättningar för viktig och intressant forskning och kommer göra det även den här gången. Vi är glada att nya viktiga projekt som stärker Östersund har beviljats medel och extra glad är jag att medarbetare i kommunen tagit fram forskningsansökningar tillsammans med Mittuniversitetet som också beviljats. Forskningen kommer göra både Mittuniversitetet, Östersund och kommun-Sverige bättre, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Följande fördelning har beviljats av styrgruppen för ett eller tvååriga projekt som startar under 2024. Mittuniversitetet och Östersunds kommun finansierar dessa satsningar till hälften vardera:

NVC, Nationellt Vintersportcentrum

Inriktning: Empowering ParaSports, Fostering Fairness and Equity from the Grassroots to the Elite, 500 000 kr

Inriktning: Tränings- och prestandaoptimering, 4 447 600 kr

Sports Tech Research Centre

Inriktning: Rättvisa tävlingar för sittande längdskidåkare – utveckling av klassificeringsgrunder genom forskning (II), kr 442 000

Inriktning: Vandring för personer med synnedsättning, 617 000 kr

Inriktning: Uppföljningsprojekt – International Digital Guide Arena (II), 364 000 kr

RCR, Risk and Crisis Research centre

Inriktning: Hur jobbar skolor med säkerhet och krisberedskap? En pilotstudie av Jämtlands Gymnasium Wargentin, 1 582 400 kr

ETOUR

Inriktning: Building social value competency ahead of a Winter Olympic bid, 1 323 000 kr

Inriktning: Imagining immigrants as outdoor tourism fellowers, 1 170 000 kr


Övriga projekt

PSO, psykologi och socialt arbete: Aktivitetsbaserade kontor i Östersund – en forsknings och utvärderingsstudie, 1 960 000 kr

UTV, Utbildningsvetenskap: Förskolan som hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats, 474 600 kr

CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer: Rätt hjälp i tid i skuldsatta hushåll, 1 250 000 kr

HSV, Humaniora och samhällsvetenskap: Lokalt språkcentrum för sydsamiska i Staare/Östersund – kunskaper för hållbar kompetensförsörjning och innovationskraft, 600 700 kr

Ytterligare tre projekt är villkorade för medfinansiär, de ska tillsammans dela på 3 366 200 kr, samt finansieras en satsning inom arbetslivsanknytning kopplat till kompetensförsörjning tillhörande Förvaltningen, Inriktning: Samverkan för bättre arbetslivsanknytning 2024.  

Kontaktpersoner

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun, 063-14 37 70

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-10