Mångmiljonsatsning på forskning kring datadriven utveckling

Fre 29 sep 2023 10:50

Mittuniversitetet leder ett samverkansprojekt där ett 20-tal organisationer i Jämtlands och Västernorrlands län deltar. Syftet med projektet är att stödja näringslivets utveckling inom IoT och AI med fokus på datadriven utveckling. Projektet har beviljats drygt 30 miljoner kronor i stöd från ERUF.

Bildkollage med en bild av byggnader och en fasadskylt med texten Mittuniversitetet samt en porträttbild på en leende man.
Prof. Mattias O'Nils vid Mittuniversitetet är projektägare för DIGIT - Hållbar Digital Transformation.

Det är den Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, som beviljat projektet drygt 30 miljoner kronor i stöd.

– Den datadrivna utvecklingen går mycket snabbt och att använda ny teknik ger förutsättningar för att utveckla nya affärer, locka nya industrisatsningar och stärka konkurrenskraften i regionen, säger Mattias O’Nils, projektägare för DIGIT - Hållbar Digital Transformation. 

Västernorrlands och Jämtlands län har en relativt låg andel datadrivna företag och det finns ett stort behov av ökad kunskap om datadrivna metoder för att driva på innovationsprocesser och locka etableringar till regionen. En av satsningarna i projektet är därför att placera fyra industridoktorander på företag i båda regionerna. Dessa kommer att arbeta med specifika utmaningar och innovationer där kunskapen sedan ska spridas till regionens företag.

För Hallströms Verkstäder med verksamhet i Nälden och Ås är det första gången som en industridoktorand anställs i företaget.

– Vi ser en stor potential i att integrera maskinerna i vår produktion för att få effektivare produktion med högre kvalitet, där vi ser att en industridoktorand kommer kunna skapa kunskap och kompetens i företaget för att åstadkomma detta, säger Kristofer Hallström vid Hallströms Verkstäder.

I en enkät som Mittuniversitetet gjort bland företag i Jämtlands och Västernorrlands län svarar 83 procent att de behöver mer kompetens inom AI. En stor andel av företagen tror också att ökad kompetens inom AI är avgörande för deras bransch inom de närmaste fem åren. Starbit i Härnösand är ett annat av företagen som står redo att jobba tillsammans med en industridoktorand.

– Med en industridoktorand kan vi bygga intern kompetens för att integrera AI i våra IoT lösningar, vilket kommer ge oss en möjlighet att ta fram helt nya och innovativa produkter, säger Anders Nilsson, VD vid Starbit.

DIGIT-projektet, som omsätter 76 miljoner kronor, startar i september 2023 och pågår i tre år. Målsättningen är att nå ut till 140 företag i regionen, varav minst 50 av dem ska påbörja utveckling av datadrivna tjänster under projekttiden. Ytterligare en målsättning är att minst 12 AI-forskare eller utvecklare anställs på företag i regionen de närmaste tre åren.

– Vi vill medverka till att företagen i mellersta Norrland kan använda möjligheterna som AI, IoT och datadriven utveckling medför för att stärka konkurrenskraften och utveckla hållbara produkter, tjänster och hållbar produktion, säger Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation.

Projektpartners i DIGIT - Hållbar Digital Transformation är Mittuniversitetet, Bron Innovation, Samling Näringsliv, RISE Research Institutes of Sweden, Hallströms Verkstäder, Starbit, Media Research. Utöver detta sker också samverkan med ytterligare ett 20-tal verksamheter.

Kontaktperson:

Mattias O'Nils, projektägare DIGIT – Hållbar Digital Transformation
E-post: mattias.onils@miun.se
Telefon: 010-1428780


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-29