Peter Fredman får Sparbanksstiftelsens pris för 2023

Tors 07 sep. 2023 07:45

Årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands pris på 50 000 kronor är Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet.

                                  Man ler in i kameran

Swedbanks och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris till forskare för hållbart naturresursnyttjande instiftades 2019 och delas ut till en forskare som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

– Jag känner mig mycket hedrad för utmärkelsen, och gläds särskilt åt att den uppmärksammar naturens upplevelsevärden. De får allt större betydelse för människors välbefinnande, skapar förutsättningar för regional utveckling och en hållbar omställning av samhället, säger Peter Fredman.

– Peter Fredman är en internationellt ledande forskare som vid ett flertal tillfällen, i hård konkurrens, erhållit stora forskningsanslag. Forskningen har skett i nära samarbete med aktörer i det omgivande samhället och bidragit till byggandet av flera forskningscentra och attraktiva utbildningar på Mittuniversitetet. Han har också bidragit till att bygga upp kunskap om hur skogen som resurs kan vara till gagn för regional utveckling inom Västernorrlands besöksnäring, säger Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Motiveringen lyder:

Peter Fredman är en internationellt framgångsrik turismforskare, verksam vid forskningscentret ETOUR, vars forskning håller en hög vetenskaplig nivå och resultaten från hans studier är tillämpbara för utveckling av ett hållbart nyttjande av skogen. Under senare år har Peter studerat den kommersiella potentialen i den naturbaserade turismen, bland annat med fokus på skogens upplevelsevärden och naturens roll för besöksnäringen. Det är ett viktigt bidrag med potential att framgent ytterligare bidra till att stärka Västernorrlands förmåga att vara en ledande svensk aktör inom den snabbt växande naturturismen.

Peter Fredman är sedan 2020 chef för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, vilket med Mittuniversitetet som bas inkluderar 40 forskare vid åtta universitet och ett stort antal samverkanspartners.  

– Genom Mistra Sport & Outdoors skapar vi lösningar för minskad miljöpåverkan inom resor, utrustning, evenemang, mark och vatten – alla viktiga komponenter för en hållbar naturturism, säger professor Peter Fredman.

Priset delas ut vid Akademisk högtid, fredag 6 oktober 2023.

Kontaktperson:

Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet, peter.fredman@miun.se, 070-667 08 06
Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland, frida.anundsson@sparbanksstiftelsennorrland.se, 0730-30 70 11


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-09-07