Platsen i fokus för ny utbildning i konstnärlig gestaltning

Fre 08 sep 2023 07:30

Mittuniversitetet planerar att starta en ny utbildning kring konstnärlig gestaltning och upplevelser med platsen som utgångspunkt. Nu inleds utvecklingsarbetet och redan nästa höst kan en första fristående kurs genomföras.

Kvinna dansar i naturen omgiven av rök
Johanna Albertsson, koreograf och dansare. Fotograf: Marcus Tinnerholm.

– Det är första gången vi ger oss i kast med en utbildning kring konstnärlig gestaltning. Det känns väldigt spännande och kompletterar Mittuniversitetets nuvarande utbildningsutbud på ett bra sätt. Vår förhoppning är att genom utbildningen kunna utforska och gestalta olika perspektiv, föreställningar och upplevelser av platser och landskap, säger Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi vid Mittuniversitetet.

Den planerade utbildningen vänder sig i första hand till de som är verksamma inom olika konstnärliga gestaltningar men även till andra som söker fördjupad kunskap om hur man kan skapa konstnärliga uttryck och upplevelser med utgångspunkt i platsen, landskapet och människorna. Ett första steg är utvecklingen av en tvärdisciplinär, fristående kurs på 15 högskolepoäng på avancerad nivå, PlatsKonstKultur – upplevelse och konstnärlig gestaltning, med start redan hösten 2024.

Arbetet kring den kommande utbildningen inleds i slutet av september med en workshop i samarbete Region Jämtland Härjedalen. Där medverkar bland andra Mittuniversitetets rektor Anders Fällström, Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör på Region Jämtland Härjedalen, Jerker Bexelius, verksamhetschef Gaaltije, och Anders Hansson, 1:e antikvarie på Jamtli.

– I utbildningen vill vi betona respekt och helhetsperspektiv på kultur, natur och lokalsamhälle och därför bjuds flera aktörer in för att dela kunskap och erfarenheter som blir värdefulla i den fortsatta arbetsprocessen, säger Sandra Wall-Reinius.

I utvecklingsarbetet medverkar också Sara Erlingsdotter, regissör och lärare inom scenkonst, med erfarenhet av platsspecifika och deltagarbaserade konstnärliga projekt, metoder och föreställningar. Genom samarbetena vill Mittuniversitetet skapa en konstnärlig utbildning som samspelar med platsen för att skapa nya upplevelser och insikter, en viktig aspekt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

– Tanken är att kursens studenter ska få möjlighet att samverka med lokala aktörer och i slutet av kursen presentera ett konstnärligt projekt. Här är vi intresserade av förslag på möjliga platser och aktörer att samarbeta med på sikt, säger Sara Erlingsdotter.

Här hittar du mer information om workshopen och länk till anmälan. 

Kontaktpersoner:

Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet, 010-142 82 46, Sandra.Wall-Reinius@miun.se
Sara Erlingsdotter, regissör, 070-877 86 92, sara.erlingsdotter@himlabacken.se  


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-11