Rekordstor forskarkonferens om hållbar turism

Tors 14 sep. 2023 07:00

Ska det vara gratis att vistas i naturen? Hur intresserade är turister egentligen av hållbar turism? Och står hållbarhet i motsats till turism? Det är några av frågorna som står i fokus när närmare 200 svenska och internationella turismforskare samlas i Östersund 19-21 september.

Ett par springer med en Thule-vagn längs med Storsjön
Foto: Håkan Wike.

– Intresset har varit fantastiskt och vi går mot deltagarrekord. Årets tema Rethinking tourism for a sustainable future känns dessutom mer aktuellt än någonsin. Under dessa dagar kan man ta del av både forskare och forskning i framkant då närmare 160 forskningsstudier presenteras, säger Robert Pettersson, verksamhetsledare på ETOUR.

I mer än 30 år har det anordnats en turismforskningskonferens där arrangörskapet roterar mellan de nordiska länderna. I år går evenemanget av stapeln i Sverige och Östersund den 19-21 september då ETOUR Research Centre på Mittuniversitetet står som värd.

På konferensen 31st Nordic Symposium on Hospitality and Tourism Research återfinns också ett par speciellt inbjudna nyckeltalare.

Patrick Brouder forskar inom turism och hållbar landsbygdsutveckling. Han är också redaktör för den akademiska tidskriften Tourism Geographies och sitter i styrkommittén för International Polar Tourism Research Network (IPTRN).

Maartje Roelofsen arbetar vid Wageningen University & Research, Nederländerna, och hennes forskning fokuserar på hur digital teknik påverkar och formar turism, mobilitet och sociala relationer.

Under konferensen arrangeras också panelsamtal med företrädare som Skistars VD Stefan Sjöstrand och STFs hållbarhetsansvarige Daniel Skog.

– Vi är övertygade om att såväl forskare, besöksnäring som resenärer bidrar till att skapa ny och viktig kunskap som kan föra oss mot en ökad hållbarhet i vårt resande. Den här konferensen är ett sätt för oss forskare att ta vårt ansvar för att göra turismforskningen mer tillgänglig för både bransch, beslutsfattare och befolkning, säger Robert Pettersson.

Konferensteman och frågeställningar

 • Vad är hållbar turism?
 • Ska det vara gratis att vistas i naturen?
 • Vad behöver besöksnäringen göra annorlunda för en hållbar framtid?
 • Står hållbarhet i motsats till turism och resande?
 • Hur kopplar turism och regional utveckling?
 • Är dagens turismforskning tillgänglig?
 • Vilka lösningar jobbar man med redan idag?
 • Hur kan näringsliv och akademi jobba tillsammans?
 • Hur intresserad är besöksnäringen av hållbar turism?
 • Hur intresserade är turisterna av hållbar turism?
 • Kommer människor att resa mer eller mindre i framtiden?

Program och upplägg

Se konferensens hemsida.

Kontaktpersoner:

Emelie Arctaedius, presskontakt ETOUR Research Centre, emelie.arctaedius@miun.se, +46 10-172 65 20
Robert Pettersson, verksamhetsledare ETOUR Research Centre, robert.pettersson@miun.se, +46 10-142 82 15


Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-09-18