Skoglig kurs som gynnar biologisk mångfald

Mån 18 sep. 2023 10:09

Mittuniversitetet erbjuder nu en unik kurs i praktisk naturvård och biologisk mångfald i skog. Vid kursstart ges studenterna möjlighet att besöka de jämtländska och medelpadska skogarna för att lära sig mer om biologisk mångfald och skogsbruk.

Jennie Sandström och övriga lärare håller kursintroduktion
Jennie Sandström, Bengt-Gunnar Jonsson och Mattias Edman som undervisar på kursen håller i en introduktion till en av exkursionerna.

— Den här kursen ser vi som ett sätt att nå ut med vår forskning som vi bedriver inom vårt forskarteam i biologiämnet, säger Jennie Sandström, lärare och forskare vid Mittuniversitetet. Hon förklarar att kursen fungerar som en slags brygga mellan aktuell forskning inom naturvårdsbiologi i skog och allmänheten.
— Kursen är extra viktig då det pågår många olika debatter inom skogsfrågor idag, skogen ska fylla så många olika syften och lösa så många problem. Vi hoppas att studenterna som går kursen får lära sig hur man kan lyfta skogens naturvärden och samtidigt visa på hur man kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i skog.

                        Jennie Sandström visar borrkärna från 300-årig tall

                              Jennie Sandström visar gruppen en borrkärna
                              från en över 300 år gammal tall.   
                    

Jennie Sandström menar också att den biologiska mångfalden i skog kraftigt har minskat över tid och en stor anledning till det är att det i dagens brukade skogar fattas flera olika strukturer och processer, exempelvis så är många arter som är kopplade till död ved i skog hotade. Även frånvaro av brand och äldre träd bidrar till minskad biologisk mångfald.
— Det finns många anledningar till att det är viktigt att bibehålla en stor biologisk mångfald. Om en art försvinner i ett ekosystem så kan det störa hela ekosystemets funktion, näringskedjorna förändras. Ur ett rent mänskligt perspektiv så vet vi inte heller alltid vilken nytta olika arter kan ha för oss människor, nu eller i framtiden. Sist men inte minst kan man ur ett ekocentriskt perspektiv tycka att varje art har en inneboende rätt att få finnas, att det inte är upp till oss människor att avgöra om en art ska få finnas eller försvinna.

Undervisningen som mestadels sker på distans, är uppdelad i dels praktiska moment som exkursioner under några dagar, dels ett valfritt fördjupningsarbete med muntlig redovisning och slutligen en tentamen.
— Vi har varit så glada över det engagemang som studentgruppen visat. Och i samtalen mellan studenter sker ju ett lärande i sig som har varit så roligt att få ta del av.

 

Läs mer om kursen, Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i skog, 7,5 hp

I höst startar ännu en ny kurs inom biologi som riktar sig mot trädgårdsintresserade, Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i trädgård, 7,5 hp. Ansökan till kursen är öppen mellan den 15 september–16 oktober. 


Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-03-27