Gaskeuniversiteete utökar sin satsning på samisk utbildning och forskning

Tis 06 feb 2024 07:00

Flera nya anställningar, ett nytt treårigt samarbetsavtal med Stiftelsen Gaaltije samt lansering av den första kursen i sydsamiska. Med dessa åtgärder stärker Mittuniversitetet sina ambitioner om att ta ett ökat ansvar som ett universitet i Saepmie med satsningar på samisk utbildning och forskning.

Samiska flaggan miun
Foto: Sandra Pettersson.

− Som enda svenska universitetet i sydsamiskt område tecknade vi en avsiktsförklaring för två år sedan som innebär att vi, genom vår forskning och utbildning, ska vara en del av eller samarbeta med det samiska samhället. Sedan dess har vi investerat åtta miljoner kronor i syfte att stimulera och uppmuntra till ytterligare forskning, utbildning och samverkan kopplad till det samiska samhället samt inrättat nya tjänster, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Huvudsyftet med avsiktsförklaringen som tecknades 2022 var att, i samarbete med samiska organisationer och kommunala verksamheter, identifiera Mittuniversitetets roll i samiskt område och utifrån detta bidra till ökade kunskaper om och för det samiska samhället.

Under 2024 investerar nu Mittuniversitetet i fyra nya tjänster med koppling till samisk utbildning och forskning. Det rör sig om två forskartjänster (så kallade postdoktjänster), en central handläggare för samiska frågor samt en adjunkt i sydsamiska.

− Till sommaren genomför vi också vår första sommarkurs i sydsamiska och nyligen tecknade vi ännu ett samverkansavtal med Stiftelsen Gaaltije som innebär fortsatt samverkan de kommande tre åren. Det är mycket glädjande att vi kan ta ytterligare steg i riktning mot att stärka vår verksamhet på det här sättet, säger Anna Olofsson, prorektor vid Mittuniversitetet.

Sedan tidigare har Mittuniversitetet bland annat initierat forskningsprojekt kring samiskt inflytande på kommunal nivå och nya kurser har utvecklats inom genusvetenskap, historia och omvårdnad. Till detta ska läggas en förstudie kring uppbyggnad av sydsamiskt språkcentrum i samarbete med Östersunds kommun.

Kontaktperson:

Anna Olofsson, prorektor vid Mittuniversitetet, anna.olofsson@miun.se, 010-142 84 67


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-06