Här publicerades hälften av all skidskytteforskning ifjol

Fre 09 feb 2024 07:45

Medan skidskytte-VM i tjeckiska Nove Mesto pågår står det klart att Mittuniversitetet, genom Nationellt vintersportcentrum, är det lärosäte i världen som publicerar flest vetenskapliga artiklar kring skidskytte.

Närbild på gevär och skidskytt
"Ett av våra mål är att skapa mer förståelse och ta fram kunskap som inte bara gynnar skidskyttet i Sverige utan även bidrar till att utveckla sporten på en internationell nivå", säger Glenn Björklund, centrumledare NVC. Foto: Annacarin Aronsson.

Förra året publicerades totalt 17 artiklar i internationella tidskrifter – av dessa var 10 från forskare vid Mittuniversitetet.

− Fjolåret var exceptionellt produktivt för vår del, men även om vi tittar över en längre period är vi det lärosäte i världen som publicerar flest artiklar. De senaste fyra åren står vi för en fjärdedel av all forskning som publicerats kring skidskytte. Det finns starka forskningsmiljöer även i andra delar av Skandinavien och Europa, men mig veterligen har inget annat lärosäte ett lika renodlat intresse för skidskytteforskning just nu, säger Marko Laaksonen, professor i idrottsvetenskap vid Nationellt Vintersportcentrum, Mittuniversitetet.

Under de senaste fyra åren har det publicerats 75 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter om studier som är genomförda med skidskyttar eller handlar om skidskytte och 19 stycken av dessa härrör från Mittuniversitetet.

2020: 17 artiklar, varav 2 artiklar från Nationellt Vintersportcentrum

2021: 24 artiklar, varav 4 artiklar från Nationellt Vintersportcentrum

2022: 17 artiklar, varav 3 artiklar från Nationellt Vintersportcentrum

2023: 17 artiklar, varav 10 artiklar från Nationellt Vintersportcentrum

Siffrorna har tagits fram av professor Marko Laaksonen och statistiken inkluderar inte artiklar som exempelvis handlar om mätning av skidans friktion mot snön eller andra liknande studier, utan rör specifikt forskning riktad mot skidskyttesporten. Just nu har Mittuniversitetet tre doktorander anställda som forskar om skidskytte, men även ett flertal andra forskare på Nationellt vintersportcentrum genomför projekt som rör området. I en stor del av forskningen samverkar Mittuniversitetet med Svenska skidskytteförbundet och en del av projekten sker även i samverkan med kommuner i regionen.

− Ett av våra mål är att skapa mer förståelse och ta fram kunskap som inte bara gynnar skidskyttet i Sverige utan även bidrar till att utveckla sporten på en internationell nivå. Utöver Mittuniversitetet har bland andra Jyväskylä universitet i Finland samt NIH och NTNU i Norge publicerat vetenskapliga artiklar under fjolåret, säger Glenn Björklund, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum.

Vad handlade Mittuniversitetets vetenskapliga artiklar om under 2023? 

− Under fjolåret blev det en bred utblick. Vi publicerade två artiklar om så kallad pacing, alltså farthållningsstrategier, i skidskytte och paraskidskytte. Vi publicerade en artikel om hur olika fysiologiska faktorer som vi testar i vårt labb kan kopplas till prestationen i skidskytte. Sedan har vi fortsatt att undersöka hur bärandet av gevär påverkar skidskyttarnas skidåkning och även publicerat en artikel om träning hos juniorskidskyttar. De övriga publikationerna har handlat om neurofeedback-träning gällande skytte, testning av fysiologiska faktorer ute i fält samt även om hur utrustning som värmer inandningsluften i kyla kan påverka hälsan hos skidskyttar, säger Marko Laaksonen.

Under 2024 ligger fokus på forskning kring monitorering, utveckling och optimering av skidskyttarnas träning samt ytterligare studier kring prestationsanalys och undersökningar kring bärandet av gevär under skidåkningsmomentet.

Kontaktperson:

Marko Laaksonen, professor i idrottsvetenskap vid Nationellt Vintersportcentrum, Mittuniversitetet, 010-142 83 84, marko.laaksonen@miun.se

Fakta:

Under 2023 undertecknade Mittuniversitetet och Internationella Skidskytteförbundet, IBU, ett samarbetsavtal för forskning och utbildning. Avtalet var det första i sitt slag där IBU utvecklar partnerskap med internationella universitet för att stödja utbildnings- och forskningsarbete vid IBU Academy.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-09