Stor forskningskonferens om biobaserade material till Sundsvall 2025

Tors 08 feb. 2024 07:25

Närmare 500 forskare, experter och representanter för näringslivet väntas delta när Mittuniversitetet står värd för en stor internationell forskningskonferens kring biobaserade material. Konferensen arrangeras i Sundsvall i augusti 2025.

Sundsvall

9th EPNOE International Polysaccharides Conference är Europas största konferens om polysackarider. Polysackarider är växtvärldens vanligaste ämnen och finns i ett stort antal varianter där de mest förekommande är stärkelse och cellulosa.

– Träd består mest av cellulosa och på Mittuniversitetet har vi en omfattande forskning om hur ved från träd kan få olika tillämpningar beroende på hur vi väljer att bearbeta veden. Produkter tillverkade av ved som råmaterial spänner över allt ifrån impregnerade trallbrädor, mjölkkartonger, till kläder där textilfibrer spinns från lösningar av cellulosamolekyler, säger Magnus Norgren, professor i kemiteknik vid Mittuniversitetet.

Det är Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN som arrangerar konferensen och det är första gången som EPNOE genomförs i Sverige. Konferensen samlar såväl forskare som representanter för näringsliv och industri.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet som arrangör, vilket i sig är ett erkännande för vår forskning som vi ser väcker stort intresse internationellt. Det märks inte minst när våra forskare kommunicerar genom vetenskapliga artiklar och deltar på konferenser på den internationella forskningsarenan, säger Birgitta Engberg, centrumledare för FSCN.

– Jag blir glad och stolt över att Sundsvall får förtroendet att vara värdstad för en sådan viktig konferens som EPNOE. Utvecklingen av biobaserade material ligger rätt i tiden. Sundsvall med sin långa tradition av att vara bas för skogsindustrin och kemisk industri kan dra stor nytta av detta nätverk. Att få vara mötesplatsen för framtidsinriktade samtal är något vi är stolta över. Jag känner mig trygg i att besöket kommer att bli minnesvärt då destinationen har mycket att visa upp och vi ser fram emot att välkomna deltagarna, säger Ulrica Widmark Norberg, ansvarig för strategiska möten och evenemang på Destination Sundsvall.

Under hösten 2023 fick Mittuniversitetet projektmedel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Västernorrland för det treåriga projektet HIPS – Hållbara Innovationer och Produkter inom Skoglig bioekonomi. Ett av åtagandena inom projektet är att skapa en större internationell konferens som kan fungera som showroom för mindre, regionala företag, vilket sker genom EPNOE-konferensen.

– Det finns en stor vinning för både näringslivet och vår forskning av att kunna koppla samman internationella partners med de entreprenörer som finns i regionen. Vi räknar också med att konferensen ska bidra till att ännu fler regionala företag väljer att intressera sig för forskningsprojektet HIPS och samtidigt kan vi visa våra internationella gäster många spännande saker som händer i vår region inom bioekonomiområdet, säger Magnus Norgren.

Läs mer om HIPS.

Kontaktperson:

Magnus Norgren, professor i kemiteknik vid Mittuniversitetet, 010-142 88 77, magnus.norgren@miun.se


Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-05-24