Mekanisk massa lockar massa experter

Tors 23 maj 2024 08:19

När Mittuniversitetet står värd för den 33:e upplagan av den internationella konferensen IMPC 27-29 maj lockas forskare, branschexperter och industriföreträdare från stora delar av världen. 160 deltagare väntas till Sundsvall, en stad som upplevt pappersindustrins omvandling.

Drönarbild, Campus i förgrunden, Sundsvalls stad i bakgrunden
Campus Sundsvall i förgrunden med staden och Ortviken i bakgrunden. Foto: Henrik Bodin.

– Koldioxiddebatten och insikten att tillgången på bioråvara i världen är god men ändlig har skapat nytt driv i utvecklingen av mekanisk massateknik. Det ger positiva vindar för en bransch som annars reducerats starkt i och med nedgången i efterfrågan på tryckpapper. Konferensen handlar idag mer om framställning av massa för kartong och liknande förpackningsmaterial jämfört med tidigare, säger Birgitta Engberg, centrumledare för FSCN Research Centre och ordförande i organisationskommittén för IMPC. 

IMPC (International Mechanical Pulping Conference) hålls vartannat år, växelvis mellan Nordamerika och Norden. Forskare och experter från bland annat Nya Zeeland, Kina, Canada, Finland, Norge, Österrike, Estland, USA, Spanien, Storbritannien och Sverige medverkar och i år det är Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN som arrangerar konferensen. 

Vid FSCN Research Centre har forskning inom massa- och papperstillverkning bedrivits sedan 1999. Ett stort fokusområde är just forskning inom trä-, fiber- och cellulosamaterial för att kunna åstadkomma nya egenskaper och användningsområden. Det andra stora fokusområdet inom centret är avancerade energimaterial, så som batterielektroder, och hur den typen av material kan tillverkas smartare. 

Mekanisk massa kallas även högutbytesmassa eftersom en mycket stor del av råvaran blir produkt - ca 95%. Massan kan produceras näst intill koldioxidfritt då man vid den mekaniska sönderdelningen av veden använder el, vatten och en liten andel vanliga, kända kemikalier.

Vid konferensen hålls vetenskapliga presentationer inom bland annat raffinering och processtyrning, processoptimering, nya typer av mekaniska massor, nya anpassade materialtillverkningstekniker, maskininlärning och AI för processuppföljning och materialkarakterisering samt energioptimering. Presentationerna är utvalda av en internationell vetenskaplig kommitté.

– IMPC inspirerar och skapar många nya idéer i diskussioner med likasinnade, liksom möjligheter till nya samarbeten. Fortsatt utveckling inom området är viktig, inte bara ut ett ekonomiskt branschperspektiv utan även i miljöhänseende. Om koldioxidsnål mekanisk massa kunde ersätta plast i engångs­förpackningar i mycket större utsträckning än i dag skulle även problem med plast och microplaster i naturen kunna reduceras, säger Birgitta Engberg. 

Inbjudna talare är ledande företrädare för svensk skogs- och pappersindustri:

  • Stefan Sjöström, direktör för globala affärer inom CTMP, SCA
  • Nils Hauri, forskningschef, Rottneros
  • Peter Dahlén, teknisk direktör, Holmen Board & Paper
  • Frank Peng, senior teknisk rådgivare, Stora Enso
  • Thomas Lindstedt, R&D Specialist, Billerud

Konferensen avslutas med studiebesök vid SCA Ortviken i Sundsvall, där branschens omvandling blir tydlig i lokal kontext. Papperstillverkningen lades ned och en ombyggnation genomfördes för att kunna tillverka mekanisk massa för användning i andra produkter, främst förpackningar.

– Vi är mycket stolta och glada att få välkomna forskare och branschexperter inom mekanisk massateknik till Sundsvall. Teknikområdet är inne i en spännande utvecklingsfas där målet är att bredda användningen av mekanisk massa i framtidens hållbara, fiberbaserade produkter, säger Birgitta Engberg.

Här kan du läsa mer om IMPC 2024. 

 

Kontaktperson:

Birgitta Engberg, centrumledare för FSCN Research Centre och ordförande i organisationskommittén för IMPC, birgitta.engberg@miun.se


Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-05-29