Nytt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun

Tis 21 dec 2021 11:14

Den 20 december förlängdes det samarbetsavtal som Mittuniversitetet har haft med Sundsvalls kommun sedan 2015.

Två män och en kvinna sitter vid ett konferensbord med papper liggande framför sig.
Här förlängs samverkansavtalet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. På bilden från vänster: Jonas Walker, kommundirektör i Sundsvalls kommun, rektor Anders Fällström och Bodil Hansson, ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Sundsvalls kommun

– Sundsvalls väg framåt är en angelägenhet även för oss som universitet. Vi ska dels ta oss an globala frågor i vår forskning och förankra dessa och vårt övriga arbete i ett regionalt sammanhang, men också stärka regional utveckling och välfärden i kommunerna genom direkta insatser här. Däri ligger en stor del av vårt berättigande och därför är samverkansavtalet med Sundsvalls kommun centralt för oss, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har genom åren varit både viktigt och framgångsrikt. Under det senaste året har det dessutom fördjupats utifrån Sundsvalls kommuns arbete med 5 000 nya jobb till 2030.

– Det känns bra att vi tar med oss dom erfarenheterna och att fokus i kommande samarbetsavtal är tillväxtfrågor, säger Bodil Hansson, (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kompetensförsörjning och attraktivitet är av stor betydelse för kommande år och där är samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet av stor vikt.

– Vi behöver också utmana oss själva för att hitta nya vägar för att säkerställa och utveckla välfärden för medborgarna. Dels utifrån den demografiska utmaningen, men även utifrån att medborgarna förväntar sig en högre grad av tillgänglighet än tidigare, säger Jonas Walker, kommundirektör i Sundsvalls kommun.

Med kunskaper, kompetenser och mål kan Sundsvalls kommun tillsammans med Mittuniversitetet fortsätta stärka regionen och göra regionen mer attraktiv för forskare, studenter och näringsliv.

Avtalet löper från 1 januari 2022 till 31 december 2025.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-12-21