Skyttet avgör visar analys av 5000 starter och 17 skidskyttesäsonger

Ons 01 dec 2021 08:43

I den hittills mest omfattande vetenskapliga studie som analyserat prestationsfaktorer i skidskyttedisciplinerna masstart och jaktstart konstateras att det är skjutprestationen som avgör slutresultaten. Studien är publicerad i Journal of Sports Science.

Mona Brorsson närmast kameran när skidskyttelandslaget tränar inför världscupen i Östersund
Mona Brorsson närmast kameran när det svenska skidskyttelandslaget tränar inför världscupen i Östersund. Foto: Per Danielsson.

Forskare vid Mittuniversitetet har analyserat resultaten under 17 skidskyttesäsonger och granskat över 5000 starter i världscupen, VM och OS.

– Generellt sett visar analyserna över tid tydligt att de åkare som når pallplaceringar i de olika tävlingarna är de som skjuter klart bäst vid samtliga skjutningar i båda tävlingsformerna. Det är också intressant att vi inte kan se några skillnader mellan könen, säger Marko Laaksonen, docent vid Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet.

Det är första gången som forskare gör en vetenskaplig studie av den så kallade masstarten, där de 30 bästa skidskyttarna startar samtidigt. Även jaktstart är inkluderad i studien där det till dags dato finns begränsat med tidigare forskning.

I analyserna framträder ett tydligt mönster som visar att de åkare som når pallplaceringar oftast har en bom, medan åkare som når placeringarna 4–10 har två bom och de som når placeringarna 11 till 20 har tre bom.

– Naturligtvis finns det variation mellan olika tävlingar beroende på väderförhållanden, tävlingsplats och hur tävlingarna utvecklar sig efter starten, men detta resultat var tydligt på både dam- och herrsidan och både för jaktstart och masstart. Med andra ord, även om skidåkningen är viktig för en bra placering, är det ändå skjutprestationen som avgör slutresultaten, säger Glenn Björklund, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum på Mittuniversitetet.

I studien undersökte forskarna även farthållningsstrategier i både masstart och jaktstart.

– Överlag blir det tydligt att jaktstarten har en klart mer aggressiv fartstrategi där det första varvet är det snabbaste. I masstarten är inledningsvarvet snarare en transportsträcka inför första skjutningen där man försöker vara med i täten så gott det går, klara av skjutningen utan misstag för att ha möjlighet att placera sig bra i slutändan. Men sedan händer det mycket i första stående skytte som gallrar startfältet ännu mer, säger Marko Laaksonen.

Studien visar också att det är under det fjärde varvet i skidåkningen som åkaren har bäst förutsättningar att skapa en möjlighet att behålla eller avancera sig till en pallplacering under förutsättning att åkaren har lyckats med sitt skytte.

– Intressant att notera är att tiden på skjutvallen, så kallad range time, är av tämligen liten betydelse genomgående. Enda tillfället som det inverkar på placeringen i stora drag är vid sista skjutmomentet. Detta gäller både jakt- och masstarten för både kvinnor och män, säger Glenn Björklund.

Den fullständiga artikeln i Journal of Sports Sciences går att läsa här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2021.1976493

Kontaktpersoner:

Marko Laaksonen, docent vid Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet, marko.laaksonen@miun.se, 010-142 83 84
Glenn Björklund, docent, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum, Mittuniversitetet, glenn.bjorklund@miun.se, 070-337 01 60


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-02-16