Unikt projekt ger insyn i mediebranschen ”bakom kulisserna”

Mån 15 feb 2021 07:53

I flera års tid har forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom kunnat följa det interna arbetet kring mediekoncernen Mittmedias omvandling. Nu släpps sekretessen runt projektet när forskargruppens arbete går in i nästa fas och analyserar förändringsarbetet i koncernen.

Tidning och surfplatta
"Mittmedia valde en radikal väg där man gick all-in i sin satsning på digitala format", säger Jonas Harvard, docent i mediehistoria vid MIttuniversitetet. Foto: Mostphotos.

Forskningsprojektet finansieras genom bidrag på sju miljoner kronor från Anderstiftelsen och engagerar initialt sex forskare.

− Det är extremt ovanligt att få träda in bakom kulisserna i mediebranschens utvecklingsprocesser. Mittmedia valde en radikal väg där man gick all-in i sin satsning på digitala format och under många år arbetade man för att omvandla kulturen på de olika lokaltidningarna, en process som vi kunnat följa i detalj, säger Jonas Harvard, docent i mediehistoria vid Mittuniversitetet.

Genom ett unikt avtal har forskare kunnat följa koncernens arbete under åren 2017−2020. Forskarna har fått tillgång till allt internt material, presentationer och ekonomiska underlag, deltagit i styrelsemöten och ledningsgrupper och genomfört intervjuer. Dessutom har material tillgängliggjorts från åren dessförinnan, vilket gör att det är en lång process som är möjlig att följa. Villkoret har varit att ingen forskning offentliggörs före 2021.

Mittmedia köptes 2019 av Bonnier och norska Amedia och materialet ger möjlighet att följa integrationen i den nya organisationen. För forskarna vidtar nu ett treårigt analysarbete kring fyra centrala områden; lokaljournalistiken som samhällsuppdrag, mediehusets omvärldsanalys, teknikens betydelse för medieutvecklingen samt koncernens ledning och kultur. Arbetet leds av Jonas Harvard och Ingela Wadbring, centrumledare på Demicom.

− Genom projektet får vi en djupare insikt i den omvandling som skedde men också förståelse för de konflikter som uppstod och de utmaningar man mötte efter vägen, säger Jonas Harvard.  

I det svenska medielandskapet utmärkte sig Mittmedia genom en snabb profilering mot ”digital first”. Omställningen fick stor uppmärksamhet, men beröm för innovationskraft blandades med kritik mot kortsiktiga risktaganden och oro för en utarmning av journalistiken. Efter några år återgick man till kärnvärdena och inledde en förnyad satsning på att utveckla de tryckta tidningarna parallellt med digital utveckling.

− Den branschanalys som Mittmedia gjorde skiljde sig antagligen inte så mycket från övriga mediehus, men deras åtgärder var annorlunda. Genom de strategiska val som gjordes är det möjligt att se hur ekonomiska överväganden och tekniska realiteter samspelade. Projektet ska ge svar på frågor om hur det är möjligt att skapa förändring inom ramen för en etablerad branschstruktur, säger Ingela Wadbring, centrumledare på Demicom.

Resultaten kommer att redovisas i en populärvetenskaplig antologi samt i vetenskapliga artiklar och sannolikt leder arbetet till avknoppningar och ytterligare forskningsprojekt.

Kontaktpersoner:
Jonas Harvard, docent i mediehistoria vid Mittuniversitetet, jonas.harvard@miun.se, 070-248 92 82
Ingela Wadbring, centrumledare på Demicom vid Mittuniversitetet, ingela.wadbring@miun.se, 070-333 27 16


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-02-15