Fortsatt glädjande söksiffror för Mittuniversitetet

Fre 16 apr 2021 15:09

Inför höstterminen 2021 har 43 623 personer valt att söka en utbildning vid Mittuniversitetet. Det innebär att fjolårets rekordsiffror på drygt 41 000 sökande passeras.

– Det har varit ett mycket prövande år för såväl studenter som personal som tvingats studera och arbeta på distans i så hög utsträckning. Jag är tacksam för att de orkar hålla ut och blir väldigt glad över att intresset för att studera fortsätter att öka hos oss och i riket i stort. Jag konstaterar också att Mittuniversitetet har haft rekordsiffror i alla sökomgångar under pandemin, säger Anders Fällström.

Ansökningstiden för att studera i höst vid universitet och högskolor gick ut den 15 april och de första siffrorna visar en fortsatt positiv trend för Mittuniversitetet. Söktrycket i hela riket går upp, från totalt 407 000 sökande till höstterminen 2020 till drygt 419 000 inför höstterminen 2021.

Inför hösten finns 11 647 förstahandssökande, vilket ligger i nivå med fjolårets siffror på 11 602 förstahandssökande. För vissa utbildningar går det att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas i mån av lediga platser på utbildningen. Se mer på www.antagning.se.

– Det finns så klart en pandemieffekt även på årets siffror, men siffrorna indikerar ändå att vi har ett attraktivt utbud. Precis som tidigare år kommer det att finnas utbildningar som kan ta emot sena sökanden så det finns alltjämt möjlighet för den som vill studera hos oss att hitta sin plats.

Siffrorna nedan visar årets söksiffror

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Beteendevetenskapligt program – (2386)
Webbutveckling – (2107)
Psykologprogram – (2000)
Informatik med inriktning systemutveckling (1239)
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa, särskilt komplicerad problematik – (976)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)

Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (7.5 hp) – (2107)
Kriminologi GR (A) Kriminella beteendets psykologi (7,5 hp) – (1989)
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching (7.5 hp) – (1958)
Kriminologi GR (A), Kriminologi AI (15 hp) – (1808)
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs (15 hp) – (1313)

Programutbildningar med flest ansökningar (förstahandssökande)

Webbutveckling – (470)
Beteendevetenskapligt program - (423)
Psykologprogrammet – (255)
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa, särskilt komplicerad problematik – (223)
Informatik med inriktning systemutveckling (210)

Kurser med flest ansökningar (förstahandssökande)

Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (7.5 hp) – (344)
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I (15.0 hp) – (245)                
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching (7.5 hp) – (238)
Företagsekonomi GR A, extern redovisning (7.5 hp) – (188)
Kriminologi GR (A) Kriminella beteendets psykologi (7,5 hp) – (181)           


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20