Nytt avtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Fre 18 jun 2021 13:45

Fredag 18 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt sex miljoner kronor till gemensamma projekt under avtalsperioden.

Niklas Nordén, tf kommundirektör Sollefteå, Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Mikael Näsström, VD Energidalen i Sollefteå AB.
Från vänster: Niklas Nordén, tf kommundirektör Sollefteå, Johan Andersson (c), kommunalråd Sollefteå, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Mikael Näsström, VD Energidalen i Sollefteå AB. Foto: Erik Löfgren, Energidalen.

– Vårt målmedvetna arbete för att få till stånd fördjupade relationer med kommuner i regionen drivs för att skapa samhällsnytta. Det hjälper universitetet att tillgängliggöra forskning och utbildning för ett livslångt lärande i hela vår region och avtalet med Sollefteå kommun är därför en viktig byggsten, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Den gemensamma samverkan på forskningsområdet inriktas mot fyra profilområden. Inom området Energi ryms bland annat forskning och utvecklingsstöd kring nya och förbättrade metoder att leverera reglerkraft till elnätet. Det ger möjlighet för en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. I ett samarbete med Energimyndigheten anställs en industridoktorand som kommer att utföra delar av arbetet.

Områdena Folkhälsa och Skidsport ger plats för forskning kring talangutveckling, snötillverkning och attityder till en mer hälsomedveten livsstil.

När det gäller det fjärde området, Internet of Things, ligger fokus på forskning och testbäddar kring digitalisering som bidrar till ökad effektivitet och värde i kommunens verksamheter.

– För Sollefteå kommuns utveckling är det viktigt att vi har ett bra och nära samarbete med den akademiska världen. Vi har redan idag ett bra samarbete med Mittuniversitetet och tack vare det här samverkansavtalet kan vi intensifiera och utveckla det arbetet, säger Johan Andersson (c), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande Sollefteå kommun, 070-376 01 95


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-06-18