Forskning om hållbart resursutnyttjande belönas

Fre 10 sep 2021 08:31

Forskaren Gunilla Pettersson, verksam vid forskningscentret FSCN vid Mittuniversitetet, tilldelas Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för sin forskning. Prissumman är på 50 000 kronor.

FSCN
Gunilla Pettersson, forskare vid Institutionen för kemiteknik och verksam vid Fiber Science and Communications Network, FSCN, Mittuniversitetet. Foto: Inger Axbrink, Mittuniversitetet.

− Vi ligger, i många avseenden, långt framme när det gäller forskning kring hållbart resursutnyttjande och Sparbanksstiftelsens initiativ att uppmärksamma forskare inom detta område gör stor nytta, säger Håkan Wiklund.

Av motiveringen framgår att ”Gunilla Petterssons forskningsområde hur man kan förbättra förutsättningarna att använda skogsfiberbaserade material för att ersätta plastmaterial, samt hur man kan öka utbytet från skog till produkt är mycket angeläget och betydelsefullt ur ett globalt perspektiv.”

− Jag är oerhört stolt och glad över priset. Vi vet att vår forskning på FSCN har kommit långt och att den behövs med tanke på dom stora risker för klimatförändringar orsakade av ökande nettoutsläpp av koldioxid från förbränning av kol, olja och naturgas. I vår forskning tar vi fram biobaserade, våtstarka, återvinningsbara och komposterbara material baserade på svensk skog, vilken utgör en nettoupptagare av koldioxid (kolsänka). På detta sätt tänker jag också att vi kan hjälpa till att till viss del lösa problemen med de enorma mängder av plast som nu finns i våra hav, säger Gunilla Pettersson, forskare vid Fiber Science and Communications Network, Mittuniversitetet.  

”Swedbanks och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris till forskare för hållbart naturresursnyttjande” instiftades 2019 och delas ut till en forskare som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

− Gunilla Petterssons forskning har stor utvecklingspotential och som forskare tror vi att hon kommer att kunna bidra med goda insatser för främjandet av vetenskaplig forskning och utveckling inom området, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

− Jag vill också passa på att tacka alla mina kollegor i vår forskargrupp samt industriföretagen och stiftelser som stöttar oss i vår forskning samt det stöd vi får från ledningen på Mittuniversitetet, säger Gunilla Pettersson.

Priset delas ut under Bünsow‐dagarna i Sundsvall 13-14 oktober.

Kontaktpersoner:


Gunilla Pettersson, forskare vid FSCN, Mittuniversitetet, gunilla.pettersson@miun.se, 010-142 84 27
Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se, 070-236 54 36


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-09-10