Ny specialistutbildning ska stärka arbetsmiljöarbetet

Ons 29 sep 2021 08:06

Mittuniversitetet och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tillsammans tagit fram en ny utbildning inom arbetsmiljöområdet. Den första kullen studenter antas redan till vårterminen 2022.

Foto: Tina Stafrén.

– Pandemin har starkt bidragit till att arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete hamnat i fokus på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare. Strategiska frågor kring arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet kommer fortsatt att ha stor betydelse för organisationers utveckling och anställdas hälsa, säger Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap och programansvarig.

Det nya magisterprogrammet, "Arbetsmiljöstrateg", blir det första i sitt slag. Utbildningen får 25 platser och ges på halvfart och som distansutbildning. Målgruppen är de som sedan tidigare har en kandidatexamen och kanske också arbetslivserfarenhet inom arbetsmiljö-, personal- eller hälsoområdet. Programmet ger specialkompetens för att arbeta med och driva förbättringsarbete kring arbetsmiljö- och hälsorelaterade frågor i arbetslivet.

– Programmet ger bred kunskap om hur man kan arbeta med faktorer som har betydelse för hälsa i både offentliga och privata organisationer. Efter utbildningen är man väl rustad för arbeten inom HR-området, företagshälsor, statliga myndigheter med ansvar för arbetslivsfrågor och som projektledare för dessa frågor i olika organisationer, säger Åsa Tjulin, universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet.

I en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap från 2019 konstaterades att det finns ett särskilt och akut behov av att utveckla nya relevanta utbildningar med arbetsmiljöstrategiskt fokus och för yrkesgruppen arbetsmiljöingenjörer. Sedan våren 2020 har myndigheten arbetat tillsammans med fyra lärosäten, däribland Mittuniversitetet, med att utveckla utbildning på flera nivåer och med olika inriktningar.

– Forskning visar att framgångsrika organisationer ser hälsa och goda arbetsvillkor som en konkurrensfördel och en förutsättning för att kunna rekrytera framtida arbetskraft. Inte minst eftersom arbetsmiljöbrister, ohälsa och sjukfrånvaro medför stora kostnader för individer, organisationer och för samhället, säger Stig Vinberg.

Programmet tar upp en rad viktiga moment: arbetslivets och ledarskapets betydelse för en hållbar arbetsmiljö och god hälsa i organisationer, risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, juridiska perspektiv på arbetsmiljö och rehabilitering samt verktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Ansökan till magisterprogrammet "Arbetsmiljöstrateg" är öppen till 15 oktober.

Läs mer om programmet: https://www.miun.se/utbildning/program/idrott-halsa-och-vard/magisterprogram---arbetsmiljostrateg/om-programmet/

Kontaktpersoner:

Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap och programansvarig Arbetsmiljöstrateg, stig.vinberg@miun.se, 010-142 85 30
Åsa Tjulin, universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, asa.tjulin@miun.se, 010-142 84 04


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-09-29