Skolungdomar träffar forskarna som gör världen bättre

Fre 23 sep 2022 11:04

Mellan 26–30 september får hundratals skolungdomar i Jämtlands och Västernorrlands län möta ett stort antal forskare och bekanta sig med Mittuniversitetets forskningscentrum. Runtom i landet genomförs fler än hundra aktiviteter under Sveriges mest spridda vetenskapsfestival, ForskarFredag.

Vilma och Ludvig besöker Sports Tech
Så här såg det ut när Vilma och Ludvig besökte klimattunneln på Sports Tech Research Centre under Forskarfredag för något år sedan. Foto: Mittuniversitetet.

– Vi vill visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Bredden i årets program är stor – vi har alltifrån barkborrekalas, workshops om framtidens mat och om sociala medier, men vi låter också skolungdomarna få ökad kunskap om forskning kring våld i vardagen och det nyligen genomförda valet, säger Sofia de Wall, projektledare ForskarFredag Mittuniversitetet.

ForskarFredag 2022 har temat En bättre och friskare värld. Temat lyfter kopplingen mellan naturens och människans hälsa. Festivalprogrammet är späckat med spännande programpunkter för människor i hela landet, både på plats och online.

Mittuniversitetet riktar i första hand in sig på aktiviteter för skolelever i årskurs 2, 5 och 8 men det finns också några programpunkter för gymnasieklasser.

– Flera skolklasser har valt att låna en forskare till klassrummet. Tillsammans med eleverna diskuterar de sitt ämne eller hur det kommer sig att de valt att bli just forskare. De digitala lösningarna förenklar för skolor utanför campusorter att ta del av utbudet, säger Sofia de Wall.

I årets upplaga av ForskarFredag deltar skolor från Berg, Bräcke, Härjedalen, Sollefteå och Timrå kommun utöver skolor från campuskommunerna Sundsvall och Östersund.

En annan del av ForskarFredag är medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet. Här hjälper tusentals elever, bland annat från skolor i Berg, Härjedalen och Sundsvalls kommun, forskarna vid Göteborgs universitet att kartlägga var och hur plast hamnar i naturen. Det ger eleverna möjlighet att vara del av ett vetenskapligt projekt och lära sig hur forskning kan gå till.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag startade 2006 som en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night och delfinansieras av EU:s Horisont Europa. Den 30 september 2022 träffas forskare och allmänhet i över 25 länder i hela Europa och närliggande länder.

För mer information och pressbilder, besök www.forskarfredag.se eller kontakta:

Sofia de Wall, projektledare ForskarFredag Mittuniversitetet, 070-180 44 78, sofia.dewall@miun.se

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag arrangeras av bland annat lärosäten, science centers, kommuner, regioner och museum. Evenemangen samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna, Kungliga Patriotiska sällskapet, Naturvetarna och Åforsk, samt av EU:s


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-23