Incidenthantering | miun.se

Det är viktigt att incidenter rapporteras. Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster.

Incidenthantering
Så här hanterar vi incidenter på Mittuniversitetet.

Utifrån incidentrapporteringen kan åtgärder vidtas så att eventuell skada kan begränsas och framtida liknande händelser förebyggas. Därför är det viktigt att alla inom MIUN känner ett ansvar för att rapportera, även händelser som inte tillhör rapportörens egna verksamhet. Informationssäkerhetsincidenter, IT-incidenter, fysiska och miljörelaterade incidenter rapporteras till:

E-post:helpdesk@miun.se eller kontakt@miun.se
Telefon: 010-142 80 00, IT-helpdesk
Fysiskt besök: Servicecenter / IT-helpdesk

 

Vid rapportering via mail, skriv gärna ”Incidentrapport” i ämnesraden. I mailet berätta vad som hänt. Ange gärna dina kontaktuppgifter, tid, datum, plats för incident, vad som hänt, vidtagna åtgärder och om händelsen är anmäld någon annanstans. Behöver vi komplettera med uppgifter kontaktar vi anmälaren. Rapporter och uppgifter sparas och behandlas med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) samt vid behov även sekretesslagen.

Handläggningsordning för incidenthantering