Säkerhetsskyddet består av de tre huvudområdena personsäkerhet, informationssäkerhet samt brand- och egendomsskydd. Ansvaret för de olika områdena är fördelat.

Hantering av säkerhetsrelaterade händelser för anställda

Personsäkerhet

Fastighetschef, Lennart Johansson ansvarar för ärenden som berör personsäkerheten för Mittuniversitetets personal, såsom våld eller hot om våld inom lärosätet etc. 

Mer information och vägledning inom området hot och våld finns hos

Ytterligare information om hantering av arbetsskada och tillbud inklusive information om anmälan av personskada för studerande och doktorander 

När något oönskat inträffar, ring alltid 112 om situationen är AKUT.

Rapportering av säkerhetsrelaterade händelser för studenter

Händelser av säkerhetsrelaterad karaktär som berör Mittuniversitetets studenter, såsom våld eller hot om våld, stölder, olyckor inom lärosätet etc, rapporteras till fastighetschef Lennart Johansson.

Brand- och egendomsskydd

Fastighetschef Lennart Johansson vid avdelningen för infrastruktur ansvarar för detta område. 

Icke akuta händelser, dvs. sådant som inte är "112-ärenden", såsom inbrott, stöld, brandrisker och vattenincidenter rapporteras till respektive intendent och/eller via e-postadressen: lokalsakerhet@miun.se.

För ytterligare information om brandskydd och försäkringar samt hantering av stöld och brott finner du på undersidorna om detta.

Informationssäkerhet

Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, ändras eller förstöras. Arbetet med informationssäkerhet utgår främst från lagar, förordningar, föreskrifter, universitetets egna krav samt avtal. Avdelningen för infrastruktur ansvarar för detta område. 

Kontakt

När något oönskat inträffar, ring alltid 112 om situationen är AKUT.

Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller i händelse av larm under arbetstid ring Servicecenter 010-142 80 00. Efter arbetstid ringer du vårt vaktbolag 010-470 53 32 och intendent på vaktmästeriet på berörd campusort.