Att alla ska kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet.

Sidan uppdaterades 2017-07-11