Modellrelease /medgivande publicering av bilder/filmer

BankID

Legitimera dig med BankID

Typ av avtal
Jag ger mitt medgivande till att bilderna eller filmen, som jag förekommer på vid angivet tillfälle, får användas för publicering på Mittuniversitetet eller Mittuniversitets kanaler såsom webbplatser, sociala medier och tryckt material.

Sidan uppdaterades 2023-06-09