Instruktioner

MI7A9763.jpg

Här finns instruktioner för kommunikationen utifrån vårt varumärke. Instruktioner om färger och bilder finns i den grafiska profilen.

 Positionen ”friendly” symboliserar följande:

  1. Behov av att känna sig välkommen och inkluderad, att vara en del av en gemenskap, en grupp.

  2. Nyckelord för kommunikation är tillgänglighet.

  3. En öppen och enkel attityd som förefaller fritt från manipulation i form av reklam-manér eller propaganda.

  4. Lättsam ärlighet och äkthet, att allt är genuint och balanserat, stabilt.

  5. Vänskaplig och social inställning- alla välkomnas med värme.

  6. Mångfald i uttryck och utbud

  7. Allt handlar om att vi känner igen oss i varandra – motsatsen till viljan att vilja sticka ut och behandlas annorlunda.

Mer info

Att kommunicera med bilder

Tonalitet i bild och film Ögonblicksbilder av verkligheten, fokus på människor, gärna med lite rörelse. En välkomnande gemenskap och tillhörighet kan förmedlas genom att avbilda människor i grupp,...

Checklistor

På denna sida finns de checklistor som vänder sig internt till kommunikationsavdelningen som ett stöd i arbetet som kommunikatör.

GDPR i kommunikationen vid Mittuniversitetet

Detta är en samlingssida om dataskyddsförordningen (GDPR) för kommunikationsavdelningen. Den kommer att fyllas på och uppdateras allt eftersom vi utvecklar ytterligare rutiner, standardtexter o. dy...

Ljud och musik

Fokus på delaktighet och gemenskap i musiken. Instrument, melodier och röster ska samverka. Välj musik som inte har allt för många instrument (med väldigt många instrument och ljudmattor på varandr...

Normmedveten kommunikation

Vissa normer är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och för att vi ska veta hur vi ska förhålla oss till företeelser och händelser, men många gånger fungerar de också begränsande och hindra...

Symboler

Solen Mänsklig närvaro, inkluderande Välkänt (miljöer, objekt) ”snapshot of life” Naturliga material – naturligt utseende Praktiskt, enkelt och rättfram Användande av ”vi”

Tonalitet i text

Känslan som vi vill förmedla i vår kommunikation: Ett rakt, enkelt språk – vi undviker onödigt svåra begrepp, förkortningar och daterade utryck Det vi skriver ska ha betydelse för mottagaren (nytta...