Forskare i relation till allmänhet

Att nå ut med sin forskning, inte bara till de närmast berörda utan även till forsknings- och nyhetsintresserade som till exempel näringsliv och offentlig sektor, är i många fall en svår balansakt för forskare.

MI7A8262.jpg

 De vill inte riskera att verka oseriösa genom att tillåta en förenkling av sina resultat, å andra sidan är det ingen som begriper något om de inte förenklar. Den här problematiken kan i många fall vara en avgörande orsak till att forskningen inte kommer till allmänhetens kännedom. Det är svårt att intressera medierna för något som är obegripligt. 

 Det finns dock en högst konkret verklighet som driver på kravet att synliggöra och nyttiggöra forskningsresultaten. Syns man inte blir det nämligen svårt att locka till sig finansiärer från näringslivet. Dessutom ställer de stora offentliga finansiärerna, som KK-stiftelsen och Vinnova, numera krav på synlighet.

 Därför är det absolut nödvändigt för våra forskare att få hjälp och stöd med kommunikationen. Dels i form av tillgång till kommunikatörer, som kan skriva pressmeddelanden, twittra, göra nyhetsbrev etc., dels genom medieträning i någon form.