Internationell

Vilka behov har våra internationella studenter.

MI7A6837.jpg

Enligt International Student Barometer & enkäter till nya studenter 2011 & 2012 finns behov av tidigare och mer utförlig information inför kursstart. Innan studenterna börjar på Mittuniversitetet får de främst information via miun.se/en, webbsidan Study in Sweden samt vänner/ tidigare eller nuvarande studenter. Dessa kanaler har även påverkat dem mest till att slutligen välja Miun. Om studenterna får välja vill de helst få information via webb och e-post.

En viss försämring kan märkas från 2011 till 2012 om man jämför betygsättningen angående hur informationen har fungerat. Viktig faktor när studenterna väljer lärosäte är utbildningens kvalitet och en nyckelinfluens för valet är hemsidan. Att utbildningen bara finns här anger programstudenterna som den viktigaste anledningen till valet av Mttuniversitetet medan utbytesstudenterna främst söker sig hit för att någon rekommenderat universitetet.