Potentiell student

I undersökningen Needscope har vi fått fram vad som kännetecknar och är viktigast för vår målgrupp. Gemenskap, engagemang och en känsla av meningsfullhet är viktigaste drivkrafter när det gäller studier. De är ärliga, varma, öppna och inkluderande individer.

MI7A6594.jpg

De har följande sociala och funktionella behov.

Sociala behov

De söker ett universitet med en image:

 • som står för öppenhet och mångfald
 • som är verklighetsnära, socialt ansvarstagande och samhällsinriktat
 • som visar att de eftersträvar en hög kvalitet.

 De söker gemenskap med personer som:

 • har en blandad bakgrund och är i olika åldrar
 • är socialt ansvarskännande och vill nätverka med andra i en bred heterogen grupp (genom studierna).

Funktionella behov

 Personerna väljer utbildning utifrån att universitetet:

 • har en erkänt bra utbildning inom önskat område
 • erbjuder praktikmöjligheter
 • erbjuder studier som ger framtida valmöjligheter och är personligt utvecklande.

Universitetet ska:

 • ha bra miljö på plats – bra campus och trivsamma studielokaler
 • tillämpa många olika inlärningsmetoder och möjliggöra mycket interaktivitet mellan lärare och studenter
 • ha bostadsgaranti eller lätt att hitta bostad
 • ha möjligheter till ett aktivt friluftsliv.