Forskarmålgrupper

1. Forskningen vid Mittuniversitetet kännetecknas av hög akademisk kvalitet och nära samverkan med samhällets aktörer. Våra omfattande relationer med omvärlden hjälper oss att hålla verksamheten engagerad, uppdaterad och innovativ. Det som driver våra forskare är att de vill göra nytta och bidra till utveckling och hållbar tillväxt. Vår forskning ligger därför i framkant inom en rad olika områden, inom vissa är den till och med världsledande.

2. Forskningen vid Mittuniversitetet kännetecknas av hög akademisk kvalitet, nära samverkan med näringslivets aktörer och relevans för det omgivande samhället. Våra omfattande relationer med omvärlden hjälper oss att hålla verksamheten engagerad, uppdaterad och innovativ.

Det som driver våra forskare är att de vill göra nytta, vilket de också om och om igen visar att de gör. Inom flera ämnesområden ligger vår forskning i framkant, i vissa fall är den till och med världsledande, och bidrar till utveckling och hållbar tillväxt. Några exempel på olika forskningsområden där Mittuniversitetet visar vägen är inom pappersmassa, vintersport, turism, risk- och kris samt kommunikation.

Vår forskning organiseras dels i centrumbildningar och dels i ämnesforskning och forskargrupper. Centrumbildningarna är arenor för samverkan och spjutspetsar inom deras ämnesområden. Högkvalitativ forskning bedrivs inom alla vetenskapliga ämnesområden vid Mittuniversitetet, även de som inte ingår i någon centrumbildning. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt, en hög kvalitet i utbildningarna och en hög kompetens bland lärosätets forskare och lärare.

Forskningen på Mittuniversitetet är i ständig utveckling. I mötet med näringsliv och det omgivande samhället skapar vi tillsammans ny kunskap för en bättre värld.