Näringsliv

Annonstexter/rubrik (fler varianter görs och läggs in här i samband med beställningar)

Tillsammans för en bättre värld
Mittuniversitetet och xxx samarbetar för att göra vår region ännu mer attraktiv för studenter, forskare, näringsliv och så klart – för dig. Vår gemensamma strävan innebär bland annat att satsa på forskning som verkligen gör nytta för samhället så att vi alla kan bidra till en bättre stad, en bättre kommun och en bättre värld. 

Tillsammans för en bättre värld
Mittuniversitetet och xxx samarbetar för att göra vår region ännu mer attraktiv. Vår gemensamma strävan är att göra nytta för samhället så att vi alla kan bidra till en bättre stad, en bättre kommun och en bättre värld.