Nit och redlighet i rikets tjänst

Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) är en utmärkelse som tilldelas den som varit anställd hos staten under minst 30 år.

Avgår den anställde med pension kan utmärkelsen komma i fråga efter 25 års anställning. Det går att välja mellan medalj, armbandsur och konstglas. Finansieringen av detta sker centralt av HR-avdelningen. 

Den anställde kan kontakta HR-avdelningen om man tror sig ha uppnått tiden för NOR. Utmärkelsen utdelas i slutet av året.

Arbetsgivarverkets information om NOR