Villkorsavtalen reglerar villkor kring bland annat ledigheter, arbetstider och uppsägningstider.