Villkorsavtalen reglerar villkor kring bland annat ledigheter, arbetstider och uppsägningstider.

Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST, och reglerar villkor som till exempel olika former av ledigheter, ersättningar samt lön vid sjukfrånvaro och föräldraledighet. Förutom i villkorsavtalet kan anställningsvillkoren regleras av lokalt överenskomna villkor via lokala kollektivavtal.

Villkorsavtalen gäller inte för arbetstagare som har avgått med ålderspension enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser eller anställda med stöd av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än lönebidragsanställning.

Läs mer i respektive Villkorsavtal nedan;

Villkorsavtal - T (Saco)

Villkorsavtal (ST)