Doktorander anställs med lönesättning enligt gällande doktorandtrappa.

Doktorandtrappa

Gäller from 2020-10-01

Antal poäng Månadslön
Begynnelselön 28 600
60 hp 29 400
120 hp 31 300
180 hp 33 000 

Uppflyttningen gäller från och med månadsskiftet efter det datum som uppgetts på intyget för doktorandtrappa, intyget ska vara påskrivet av handledare. Efter särskild prövning med godkännande av prefekt kan datum som ligger mer än en månad bakåt i tiden gälla.

Intyget för uppflytt i doktorandtrappan hittar du under blanketter och mallar.

 

Licentiatexamen
Vid licentiatexamen utgår ett lönetillägg på 500 kr, examensbevis skickas till HR-avdelningen. 

 

Högskolepedagogisk utbildning
Vid genomförd högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp) alternativt den högskolepedagogiska utbildningen via FUS utgår ett lönetillägg på 500 kr.
För genomförd högskolepedagogisk grundkurs (7,5 hp) skickas utdrag från Ladok till HR-avdelningen.
För genomförd högskolepedagogisk utbildning via FUS skickas bekräftelse om genomförd utbildning till HR-avdelningen.

 

Särskilt lönetillägg för doktorander
Efter förhandlingar (MBL-2001-01-24) beslutades följande vad gäller särskilt lönetillägg för doktorander (SLT):

att särskilt lönetillägg (SLT), 0 – 3000 kr, införs för de med doktorandanställning.

att de kriterier som skall ligga till grund för SLT är:

  • särskild kvalificerade arbetsuppgifter i doktorandanställningen.
  • för forskningen och övriga arbetsuppgifter kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet.
  • marknadskänslighet.

att SLT införs fr o m 2001-01-01 och gäller i huvudsak vid nyrekryteringar.

att SLT för befintliga doktorander förhandlas vid nästa lönerevision och gäller då fr o m 2001-04-01 eller vid det datum som bestäms vid förhandlingstillfället.

att parterna i övrigt hänvisar till ALFA bil 2. D v s bestämmelser om hur lönen fastställs mm.

att avdelningschefen innan slutförhandling med enskild doktorand och innan beslut anmäler frågan till HR-chefen. Detta för att Mittuniversitetet skall kunna samordna uppföljning och få överblick över totala nivån för SLT.

att parterna vid lokal lönerevision utvärderar och förhandlar om eventuella förändringar av t ex nivåer och kriterier för SLT.