För att uppmuntra till hög kvalitet i verksamheten premierar Mittuniversitetet examen i forskarutbildning, pedagogisk meritering liksom utnämning till docent.

Sidan uppdaterades 2023-05-17