För att uppmuntra till hög kvalitet i verksamheten premierar Mittuniversitetet examen i forskarutbildning, pedagogisk meritering liksom utnämning till docent.

En viktig förutsättning för att Mittuniversitetet ska få en fortsatt gynnsam utveckling är hög kvalitet inom utbildning och forskning, vilket garanteras bäst genom en kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna. 

Vid bedömningen av högskolors/universitets rätt att ge olika utbildningar utgör medarbetarnas kompetens uttryckt i antalet disputerade och docentkompetenta lärare en central utgångspunkt. Tillgången på disputerade och/eller docentkompetenta lärare/forskare är också av avgörande betydelse för utvecklingen av forskningsverksamheten vid universitetet.

Mittuniversitetet premierar examen i forskarutbildning, pedagogisk meritering samt uppnående av docentkompetens enligt nedan.

  • Uppnådd licentiatexamen ger löneförhöjning med 900 kr (tillsvidareanställd adjunkt)
  • Disputation ger löneförhöjning med 2 000 kr (tillsvidareanställd adjunkt)
  • Utnämning till meriterad lärare ger löneförhöjning med 1250 kr
  • Utnämning till excellent lärare ger löneförhöjning med 1250 kr
  • Utnämning till docent ger löneförhöjning med 2500 kr

Vid licentiatexamen, disputation och docent utnämning skickar medarbetaren handlingar (examensbevis eller motsvarande) till HR-avdelningen. Löneförhöjningen gäller fr o m månaden efter examen/utnämningen. Längre retroaktivitet än tre månader medges ej.

Vid utnämning av pedagogisk meritering skickar fakultetsnämnden beslut om utnämning till HR-avdelningen.