Prefekt/chef och medarbetare har kontinuerligt dialog i vardagen året runt. Dessutom sker dialoger två gånger per år, medarbetarsamtalet på våren och lönesamtalet på hösten.