Prefekt/chef och medarbetare har kontinuerligt dialog i vardagen året runt. Dessutom sker dialoger två gånger per år, medarbetarsamtalet på våren och lönesamtalet på hösten.

Medarbetarsamtal

Mittuniversitetets strategi och verksamhetsplan är viktiga utgångspunkter för dialogen mellan medarbetare och prefekt/chef.  Medarbetarsamtalen genomförs under våren och samtliga prefekter/chefer och medarbetare uppmanas att genomföra dessa samtal, då dessa samtal är viktiga både för verksamhetens behov och för medarbetarens utveckling.

Samtalen kräver förberedelse från både prefekt/chef och medarbetare. De behov av utveckling och förändring som man identifierar antecknas i den individuella utvecklingsplanen vid medarbetarsamtalet och följs upp vid lönesamtalet.

Stödmaterial i samband med dialog

Samtalen kräver förberedelse från både prefekt/chef och medarbetare. Här finns bra tips inför samtalet.

Lönesamtal

I samband med den årliga lönerevisionen har chef lönesamtal med samtliga medarbetare. Lönesamtalet utgår från Mittuniversitetets lönekriterier och vid samtalet går medarbetaren och chef tillsammans igenom hur det har gått under det senaste året, värderar prestationen samt ger och får återkoppling. Medarbetarsamtalet följs upp.

Mittuniversitetet har gemensamma lönekriterier som gäller för samtliga medarbetare och chefer.