Lönerevision sker antingen genom lönesättande samtal eller traditionell förhandling, beroende på vilken facklig tillhörighet du som medarbetare har.