Mittuniveristetets lönepolicy utgår från RALS-avtalen och utgör grunden i den lokala lönebildningen.

Sidan uppdaterades 2022-07-04