Mittuniveristetets lönepolicy utgår från RALS-avtalen och utgör grunden i den lokala lönebildningen.

Sidan uppdaterades 2021-12-28