Här hittar du aktuell information om kommande lönerevision, med revisionstidpunkt 1 oktober 2021.

psykologstudenter, behandlingssituation