Under menyvalet Min sida och Ledighet registrerar du olika typer av ledighet så som till exempel tjänstledighet och ledighet för studier.

Sidan uppdaterades 2021-05-17