Det nuvarande ramavtalet för företagshälsovård i staten är tydligt inriktat på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön inriktas på flera olika saker: främja hälsa och arbetsglädje, förebygga sjukdom och skador och underlätta rehabilitering av den som blivit sjuk. 

Följande rutiner när det gäller vid medarbetares kontakt med företagshälsovården;

  1. Den anställde ringer till sin företagshälsovård och får telefonrådgivning. Frågan kan då vara om den anställdes besvär hellre bör behandlas på en hälsocentral än hos företagshälsovården.
  2. Om man kommer fram till att ett besök hos någon på företagshälsovården är att föredra ska rekvisition fyllas i av närmaste chef.  
  3. Avbokning av besök ska ske senast 24 timmar före avtalad tid

Rekvisition hittar du här.

 

Företagshälsovård Sundsvall

Previa Sundsvall, previa.se

Storgatan 25, Sundvall
Telefonrådgivning och tidsbokning: 0771-23 00 00
Mail: sundsvall@previa.se
Öppentider: måndag – fredag 08.00 – 17.00 (lunch 12.00 13.00)

 

Företagshälsovård Östersund

Previa Östersund, previa.se

Kyrkgatan 43, Östersund
Telefonrådgivning och tidsbokning: 0771-23 00 00
Mail: ostersund@previa.se
Öppentider: måndag -  fredag 07.30 - 17.00