Företagshälsovård

Det nuvarande ramavtalet för företagshälsovård i staten är tydligt inriktat på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön inriktas på flera olika saker: främja hälsa och arbetsglädje, förebygga sjukdom och skador och underlätta rehabilitering av den som blivit sjuk. 

Följande rutiner när det gäller vid medarbetares kontakt med företagshälsovården;

  1. Den anställde ringer till sin företagshälsovård och får telefonrådgivning. Frågan kan då vara om den anställdes besvär hellre bör behandlas på en hälsocentral än hos företagshälsovården.
  2. Om man kommer fram till att ett besök hos någon på företagshälsovården är att föredra ska rekvisition fyllas i av närmaste chef.  
  3. Avbokning av besök ska ske senast 24 timmar före avtalad tid

Rekvisition hittar du här.

 

Företagshälsovård Sundsvall

Previa Sundsvall, previa.se

Mottagning Sundsvall
Storgatan 25, Sundvall

Mottagning Timrå
Köpmangatan 31, Timrå

Telefonrådgivning och tidsbokning: 0771-23 00 00
Mail: sundsvall@previa.se
Öppentider: måndag – fredag 08.00 – 17.00 (lunch 12.00 13.00)

 

Företagshälsovård Östersund

Previa Östersund, previa.se

Mottagning Östersund
Kyrkgatan 43, Östersund

Telefonrådgivning och tidsbokning: 0771-23 00 00
Mail: ostersund@previa.se
Öppentider: måndag -  fredag 07.30 - 17.00