Universitetet ska erbjuda en god och stimulerande arbets- och studiemiljö som är trygg och säker. En förutsättning för det är att medarbetare och studenter som vistas på universitetet är alkohol- och drogfria under arbets- och lektionstid.

Sidan uppdaterades 2022-11-10