Uppsägningstiderna för en anställning är olika beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet och om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Intyg och betyg

När du slutar en anställning kan du begära att få ett intyg eller betyg.