En bisyssla är i princip allt som du tillfälligt eller permanent ägnar dig åt vid sidan av din anställning vid Mittuniversitetet och som inte kan hänföras till privatlivet. Med eller utan ekonomisk ersättning spelar ingen roll.

Kontakt

HR-avdelningen

HR-avdelningen

Sidan uppdaterades 2023-06-21