Delpension

Syftet med 'Avtal om delpension för arbetstagare hos staten, Dnr 0201‐0046‐Fe‐41', är att Mittuniversitetet som arbetsgivare med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar fram till ordinarie pensionsålder.