Under menyvalet Min sida och Ersättningar/Arvode registrerar du ditt ärende för att få friskvårdsersättning.

 1. Välj formuläret Friskvård MIUN.
 2. Fyll i Kontering.
  Vilken kontering som gäller för dig hittar du i kontoplanen för din institution/avdelning.
 3. Välj Typ av ersättning
 4. Fyll i Datum och Belopp för utlägget
  Har du fler än ett kvitto, klicka på Ny rad och fyll i Datum och Belopp
  Har du fysiskt kvitto: Skriv ut Utläggsbilaga som tillsammans med kvittot skickas in till HR-avdelningen.
  Har du digitalt kvitto: Bifoga det digitala kvittot direkt i utläggsärendet under Medd/bil.
  På kvitto ska det alltid framgå: Säljarens namn, aktivitet, ditt namn, erlagt belopp, moms specificerad, datum och giltighetstid.
  Årskort eller motsvarande som delbetalas via autogiro ersätts mot uppvisande av betalningsintyg från leverantören.
 5. Klicka på Skicka

För att du ska vara säker på att få din ersättning kommande löneutbetalning ska ärendet samt kvitton vara HR-avdelningen tillhanda senast den 5:e i månaden.

OBS! för december månad gäller annat datum för inlämning av kvitto, se separat information.

 

Din registrering får ett ärendenummer och du kan följa ärendets status under Mina ärenden.