Det finns två lokala kollektivavtal som reglerar arbetstiden för Mittuniversitetets medarbetare. Det ena gäller lärare och det andra T/A-personal.

Arbetstid för TA-personal

Här kan du läsa vilka regler som gäller för arbetstid, flextid och restid för teknisk och administrativ personal vid Mittuniversitetet. För vissa personalgrupper upprättas särskilda arbetstidsavtal...

Arbetstid för lärare

Enligt arbetstidsavtalet för lärare ska alla arbetsuppgifter rymmas inom ramen för den totala årsarbetstiden.

Sidan uppdaterades 2021-01-07